Jeugd en Volwassenen kunnen weer schieten.

Maar ook binnen het Handboogschieten houden wij ons echter strikt aan de regels en protocollen van het RIVM, het rijk, de gemeente, het NOC*NSF en de Handboogbond.
Vanaf 11 mei zijn er weer jeugdtrainingen. Vanaf 18 mei zijn de volwassenen weer welkom op het veld.

Rooster en Corona regels Jeugd en Volwassenen

naar de oude website www.hbsa.nl

Beste leden, De jeugd tot en met 18 jaar kan eindelijk, per aanstaande maandag, weer beginnen met het volgen van (aangepaste) trainingen. Na de toestemming van de gemeente Almere, die uiteindelijk verkregen is door onze vasthoudende Corona Coördinator Paul. Inmiddels heeft de jeugd de uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de komende training(en), Helaas heeft het bestuur moeten besluiten dat alleen de jeugd met een eigen booguitrusting kan deelnemen aan de training en dat de introductiecursussen nog geen doorgang kunnen vinden. Bij dit laatste is het namelijk ondoenlijk om de 1,5 meter afstand te waarborgen.
Aangezien de schiethal gesloten dient te blijven en het eventueel ontsmetten van materiaal op diverse problemen stuit, is besloten om het clubmateriaal in deze periode niet beschikbaar te stellen.

De selectietraining op de donderdag zal ook doorgaan, maar het RTC zal nog even moeten wachten. Dit geldt overigens ook voor de volwassenen, ondanks dat dit door de overheid is vrij gegeven. De handboogschutterij zal eerst toestemming moeten krijgen van de gemeente, die weer in overleg moet met de Veiligheidsregio, waarna het bestuur hier weer de juiste invulling aan moet geven. Dan pas zal het bestuur iedereen informeren over de dan geldende maatregelen en spelregels.

Het bestuur is al geruime tijd bezig om met de beschikbare informatie ruimte te bieden om te schieten, waarbij wij nu eenmaal niet buiten de diverse protocollen heen kunnen gaan. Hierdoor moeten wij besluiten maken op protocollen, die even later weer anders blijken te zijn. Dat terwijl een aanvraag al eerder bij de gemeente is ingediend om te worden goedgekeurd. Op basis van die goedkeuring kunnen wij dan een training inrichten en bij wijziging, moet dan weer bij de gemeente goedkeuring worden verkregen.
Om bijvoorlbeeld het wel of niet gebruik van de toiletten toe te staan. In eerste instantie moest van NOC*NSF het clubgebouw volledig op slot. Wel moesten EHBO en AED beschikbaar zijn. Toiletten mogen alleen in uiterste noodgeval gebruikt worden. Daarop is de toestemming verkregen van de gemeente, met als voorwaarden dat de toiletten dus dicht moeten blijven.
Nu geeft NOC*NSF aan de sportvereniging het advies om handenwasgelegenheden en toiletten open te houden en deze minimaal 1x per dag schoon te maken. Aan de sporter luidt het advies: “Ga thuis naar het toilet”. Het zomaar open houden van de toiletten, houdt dus dagelijkse schoonmaak in, dat ook weer geregeld moet worden. Natuurlijk willen we alles zo goed mogelijk geregeld hebben, maar we willen ook zo snel mogelijk beginnen met de trainingen, hoe beperkt dan ook. En dat kunnen we nu ook, maar met de beperkingen, opgelegd door de gemeente.
De diverse maatregelen en protocol zijn in te zien via de nieuwsbrief van de NHB: link: https://docs.google.com/document/d/10bNMffWkI_go30gY9L11SAwjN3vRRoghpY30hmukH0Q/edit?ts=5eb5657a#heading=h.3hqd08q9ydj3

Natuurlijk zullen wij met de genomen maatregelen niet iedereen tevreden kunnen stellen. Maar toch hoopt het bestuur dat men begrip zal kunnen opbrengen voor de genomen maatregel. Ook de bestuursleden zouden graag weer willen schieten, maar helaas is dat nu eenmaal (nog) niet mogelijk.

Het bestuur wil de diverse trainers, commissie sport en natuurlijk de Corona Coördinator en zijn werkgroep heel hartelijk bedanken voor hun tomeloze inzet, waardoor het mogelijk is om aan de trainingen te beginnen en waardoor we straks met zijn allen wellicht weer kunnen gaan genieten van onze sport.

Namens het bestuur,

Met vriendelijk groet, Ton van Eekeren Secretaris@HBS Almere

Wij maken op deze website gebruik van cookies.