gebruik door derden

Wij verzoeken daarom iedere persoon of organisatie die gebruik wil maken van de naam, het logo of enig ander intellectueel eigendomsrecht van de Handboogschutterij Almere (verder genoemd de HBSA), vooraf contact op te nemen met het bestuur van de HBSA. Per aanvraag/situatie wordt een afweging gemaakt of toestemming wordt verleend. In het geval dat geen toestemming is verleend maar er door derden toch gebruik wordt gemaakt van een intellectueel eigendomsrecht van de HBSA, zal de HBSA zich op haar rechten beroepen en degene die gebruik maakt van een intellectueel eigendomsrecht in rechte kunnen betrekken. De hieruit voortvloeiende kosten zullen op de derde partij worden verhaald.

Het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van de HBSA voor commerciële doeleinden is in geen enkele situatie toegestaan mits de HBSA daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft verleend

De HBSA behoudt zich het auteursrecht op haar websites http(s)://*.hbsa.nl en http(s)://*.handboogschutterijalmere.nl voor. Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding en toestemming van de HBSA is het toegestaan content of foto's op haar websites geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden.

voor vragen of informatie kun je contact opnemen met:

per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

content op de website

Ook de op haar websites afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, en logo's, zijn eigendom van de HBSA of organizaties en/of personen waar zij mee samenwerkt en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze websites.

De inhoud van de website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van de HBSA, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

Wij maken op deze website gebruik van cookies.