garantie op juistheid

De website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij de Handboogschutterij Almere (verder genoemd als HBSA) streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op een website van de HBSA kunnen geen rechten ontleend worden.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met te mogen claimen of te veronderstellen.

De informatie en/of producten en hun prijzen op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze entiteiten te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

De HBSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of andere websites die verwijzen naar deze website.

 

privacy

Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van deze website. Persoonsgegevens die via deze website worden verzameld met als doel deelnemen aan de ons georganiseerde wedstrijden en/of evenementen. De gegevens worden niet aan derden verstrekt behoudens partijen waarvoor wij deze wedstrijden en/of evenementen organiseren.


intellectueel eigendom

De HBSA behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding en toestemming van de HBSA is het toegestaan de informatie of foto's op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden.

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. De HBSA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen.

 

wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.

 

Wij maken op deze website gebruik van cookies.